Systemy kontroli dostępu

2022-11-18

System kontroli dostępu to obecnie podstawowa forma zabezpieczania współczesnych firm i instytucji, której zadaniem jest spełnienie dwóch ważnych funkcji: ograniczenia dostępu do wybranych pomieszczeń i stref nieupoważnionym osobom oraz możliwości identyfikacji i archiwizacji danych na temat osób w nich przebywających. Na czym dokładnie polega ten zaawansowany system i jakie są jego zalety? Na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć w poniższym artykule.

system kontroli dostępu

Czym jest system kontroli dostępu?

Jak już zostało wspomniane na wstępie, jednym z głównych zadań systemu kontroli dostępu jest strzeżenie wejścia do posesji, obiektu, jego stref lub poszczególnych pomieszczeń. Działanie systemu KD opiera się więc na ochronie przed nieautoryzowanym wtargnięciem na dany obszar.

Świetnym przykładem sprawdzalności systemu kontroli dostępu są laboratoria, czy hotele, gdzie aby wejść do danego pomieszczenia należy użyć specjalnej karty magnetycznej. W systemie tym istnieć może również podział uprawnień, co oznacza że niektórzy posiadają dostęp do większej ilości miejsc od innych, mniej uprawnionych osób.

system kontroli dostępu

Na system kontroli dostępu składają się między innymi takie elementy jak:

  • Karty zbliżeniowe,
  • Czytniki biometryczne,
  • Zamki elektryczne,
  • Rygle elektromagnetyczne

Jakie zalety posiadają systemy kontroli dostępu?

Jedną z licznych zalet, jakie posiada system kontroli dostępu, która wynika z jego przeznaczenia, jest ochrona nieruchomości oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa osobom, mieniu i wrażliwym danym znajdującym się na je terenie. Nie jest to jednak jedyny plus przemawiający za zastosowaniem tego rozwiązania.

system kontroli dostępu

Wiele osób mogłoby zapytać, czemu nie wystarczy zamontowanie zwykłego zamka w drzwiach. Otóż odpowiedź jest prosta. W miejscach takich jak: hotele, biurowce, laboratoria, szpitale, banki, szkoły i uczelnie przemieszczanie się pracowników powinno być szybkie i wygodne.

Otwierając za każdym razem drzwi standardowym kluczem marnuje się czas, zwłaszcza gdy następuje podział na osoby, które mają uprawnienie do wstępu do większej ilości miejsc niż inni – noszenie ze sobą pęku kluczy jest zupełnie nieekonomiczne i nieopłacalne.

Podsumowując, dzięki systemowi kontroli dostępu obiekty są lepiej chronione, następuje jasny podział dotyczący poziomu dostępu do wyznaczonych miejsc przez pracowników, osoby pracujące w danym budynku czują się bezpieczniej, a klienci wykazują większe zaufanie do firmy, która zdecydowała się na zastosowanie systemu KD.