Rejestracja czasu pracy

2022-11-18

Elektroniczne systemy rejestracji czasu pracy to bardzo nowoczesne rozwiązanie, które niesie za sobą rozmaite korzyści nie tylko dla pracodawców, ale też dla samych pracowników. Dzięki nim nie dochodzi do żadnych rażących pomyłek podczas przygotowywania rozliczeń i zarządzania ważnymi projektami.

Rejestracja czasu pracy

Elektroniczny system rejestracji czasu pracy – co wiadomo na jego temat?

Systemy RCP umożliwiają elektroniczną rejestrację wejść oraz wyjść poszczególnych pracowników, tak aby nic nie umknęło uwadze kierownictwa. Tym samym oszczędza się dużo czasu. Pracownicy nie muszą codziennie podpisywać list, a właściciele firm wiedzą, kto i kiedy był w pracy (przydaje się to podczas rozliczania wynagrodzeń i premii). Cały system bazuje na współpracujących ze sobą urządzeniach rejestrujących i kartach identyfikacyjnych. Nic dziwnego, że elektroniczne systemy rejestracji czasu pracy są obecnie wykorzystywane nie tylko przez małe firmy, ale też poważne i rozwijające się przedsiębiorstwa.

Rejestracja czasu pracy

Elektroniczne systemy rejestracji czasu pracy – najmocniejsze strony

W tym miejscu warto sobie przybliżyć największe zalety elektronicznych systemów rejestracji czasu pracy. Chodzi przede wszystkim o:

  • wiarygodną formę kontroli i eliminowanie pomyłek – systemy udanie zastępują papierowe listy,
  • zabezpieczenie danych – jeśli podpisy pojawiają się na papierowych listach, dane łatwo można utracić np. na skutek zalania lub pożaru,
  • łatwe wyliczanie wynagrodzeń i premii – nie dochodzi do opóźnień,
  • poprawę dyscypliny wśród pracowników,
  • możliwość tworzenia raportów, dzięki którym zyskuje się rzetelną wiedzę na temat pracy konkretnego pracownika w wybranym okresie,
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa w firmie – połączenie systemu RCP z systemem kontroli dostępu, dzięki czemu na terenie firmy znajdują się wyłącznie osoby uprawnione.

Rejestracja czasu pracy

Rejestrowanie czasu pracy może się odbywać na kilka różnych sposobów, a mianowicie poprzez czytniki zbliżeniowe, skanery kodów QR, czytniki linii papilarnych, usługi lokalizacji GPS i czytniki IP68.